Products

cart 0
Product Listing Banner

Products

Golden Silk Cave Nest (Pieces) |金丝燕碎 | Jin Si Yan Sui

$135.00

Complete Vitality Soup | 十全大补汤 | Shi Quan Da Bu Tang

$10.00

Eight Treasures Soup | 八珍汤 | Ba Zhen Tang

$10.00

Four Treasures Soup | 四神汤 | Si Shen Tang

$5.00

Six Flavours Soup | 六味汤 | Liu Wei Tang

$7.00

Waist and Back Strengthening Soup | 杜仲补腰汤 | Du Zhong Bu Yao Tang

$5.50

Night-Blooming Cereus Soup | 霸王花滋润汤 | Ba Wang Hua Zi Run Tang

$6.50

Tasty And Nourishing Soup | 珍美味滋补汤 | Zhen Mei Wei Zi Bu Tang

$8.50
image
image
Tecksoon Medical Hall

Tecksoon Medical Hall

image
image